Звіт керівника ДНЗ

Звіт

завідувача КЗО «ДНЗ(ясла-садок) № 81 комбінованого типу» Дніпровської міської ради

Чубарь Ніли Петрівни

перед колективом та громадськістю

за 2016-2017 навчальний рік

Мета звітування: Подальше утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  навчальним  закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності  завідувача.

Завдання звітування: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

На даний час в ДНЗ які відвідує 170 дітей. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують 9 вікових груп: 2 групи ранніого віку, 6 груп дітей дошкільного віку, 1 логопедична група  . Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня - оздоровчий період, у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти департамента гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»;  Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня.

Відповідно до штатного розкладу в ДНЗ - 52 працівника, з них педагогічних –26 , технічних – 26. Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 вчитель-логопед, 2 керівника гуртка, 18  вихователів.  Усього 26 педагогів.

 Упродовж 2016/2017 навчального року для колективу дошкільного навчального закладу пріоритетними були такі цілі:

-  Національно-патріотичне виховання

-  Економічне виховання

-  Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми

-  Музичне виховання.

Дошкільний навчальний заклад і надалі працюватиме над науково – методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянської освіти», над ІІ етапом  цього проекту  та визначає такі  завдання:

1. Психолого-педагогічне впровадження стратегій соціалізації дітей.

2. Організація навчання педагогічних кадрів, забезпечення умов для підвищення їх активності

3. Впровадження активних форм методичної роботи.

Протягом навчального року вихователями зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу.

Упродовж 2016/2017навчального року було проведено чотири засідання педагогічної ради: «Підсумки роботи за 2015-2016 н.р. Затвердження плану навчально-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік.», «Особливості організації та планування освітньо-виховного процесу», «Охорона життя і зміцнення здоров’я дітей в ДНЗ в сучсних умовах», «Підсумкова педрада. Аналіз роботи за 2016-2017 н. р., обговорення шляхів її поліпшення» .

Також було проведено два семінари-практикуми: «Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості в дошкільному дитинстві», «Методичні підходи щодо навчання дітей старшого дошкільного віку опису як функціонально-смислового типу мовлення».

Практичним психологом проведено тренінгові заняття для адміністрації та вихователів дошкільного закладу: «Мистецтво взаєморозуміння», «Толерантне спілкування».

Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. У 2016/2017 навчальному році атестацію пройшли такі педагогічні працівники: вихователь Мотресенко Т.В.  (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»),  вихователь Татаринцева Ж.О.  (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»), вихователь Бенера В.В.  (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»), вихователі Караханян Г.Ж. та Ясіновська О.В. (підтвердження 9 тарифного розряду).

Повністю реалізований план курсової перепідготовки.

Результативно працювали з батьками протягом року вихователі групи № 7 Татаринцева Ж.О. та Чекризова І.В., групи № 5 Сулаєва О.В. та Лук’яненко О.Г., групи № 4 Мотрусенко Т.В. та Тараненко І.В., групи № 8 Новікова С.М. та Спільник Я.В., групи № 9 Гладуш Ю.К. та Самаренко М.М.. Батьки надали допомогу у благоустрої ігрових майданчиків.

Проте у роботі колективу є і недоліки. Через те що значна кількість дітей виховується у російськомовних родинах, залишається нерозв’язаною проблема спілкування дітей українською мовою у побуті.

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи в дошкільному закладі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний повністю.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

 ·        Батьківські збори,

 ·        Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

 ·        Родинні свята,

 ·        Спільна участь у святах.

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх медичного супроводу

       Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості.

Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про особисту гігієну  та чистоту навколишнього середовища.  

     Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання. Протягом року діти вживали кісневу пінку. 

      Медичною сестрою та адміністрацією закладу здійснюється постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним станом. Щорічно проводиться медичними працівниками лікарні обстеження дітей  ДНЗ,  щоденний огляд  працівників  харчоблоку  на  наявність захворювань. Тому вірогідність зараження дитини у садку зведена до мінімуму. 

Організація раціонального харчування

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є забезпечення зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою медичною сестрою з дієтичного харчування складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток,  погоджених міською СЕС.

Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору для дітей на день складала в середньому  сад - 28 грн., яслі – 18 грн. В літній період діти  отримують свіжі фрукти та соками.

 Вихователями ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури  харчування  дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. 

     Контроль за організацією харчуванням здійснювався щодня протягом року.  Ведеться  бракераж сирих  продуктів, бракераж готової продукції. Відслідковується суворе додержання строків реалізації швидкопсуючих  продуктів.

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

 Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення  його потрібні кошти .

 Фінансово-господарська  діяльність закладу здійснюється  згідно кошторису, сформованого  на початок поточного року.

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов'язково оформляється у відповідну документацію та відображається у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей в централізованій бухгалтерії .

І на закінчення хочеться відзначити, що якщо звернутися до формулювання очікуваних результатів, відображених у програмі розвитку ДНЗ та порівняти їх з результатами, досягнутими закладом, розумієш – дитячий садок крокує в ногу з часом, виконуючи соціальне замовлення в відповідно до державної політики в області розвитку дошкільної освіти.