Правила прийому

Про дотримання порядку прийому дитини 

до дошкільного навчального закладу

(витяг з Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 25.05.2011 №1/9-389)

Прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток. 

Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків.  У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Прийом дітей до ДНЗ здійснюється на підставі:

o    заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

o    медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад (Ф-026);

o    свідоцтво про народження;

o    висновку психолого-медико-педагогічної консультації для груп компенсуючого типу.

Відрахування дитини з ДНЗ може здійснюватись:

o    на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДНЗ;

o    за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

o    коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше одного місяця;

o    у разі несплати без поважних причин батьками плати за харчування дитини.

 За дитиною зберігається місце в ДНЗ в таких випадках:

·         у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування;

·         на час відпустки батьків;

·         на час хвороби матері;

·         у літній оздоровчий період (75 днів).